Noom

Visie & kernwaarden

In de afgelopen 120 jaar hebben we een goede reputatie opgebouwd door kwalitatief goed schilder- en onderhoudswerk te leveren. Noom is ambitieus en wil blijven vernieuwen en innoveren om aan de steeds sneller veranderende vragen en wensen van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen.

Ons streven is om de marktontwikkelingen actief te volgen en onze medewerkers en samenwerkende partners continu te blijven doorontwikkelen.

Onze 8 kernwaarden

Het fundament onder ons familiebedrijf wordt gevormd door acht kernwaarden. Allereerst Kwaliteit (1), Transparantie (2) en Vernieuwing (3). Ons werk en onze service moeten goed zijn, de afspraken helder en we willen bij de tijd zijn. Verder hechten wij veel waarde aan Vertrouwen (4), Onafhankelijkheid (5) en Continuïteit  (6). Duurzame relaties met opdrachtgevers en onderling zijn waardevol, evenals zelfstandigheid en vrijheid in het werk. En tot slot zijn Geloof (7) en Betrokkenheid (8) voor ons een groot goed. Geloven in God en in ons eigen kunnen geeft rust en bedachtzaamheid. Persoonlijke betrokkenheid naar elkaar binnen het bedrijf en erbuiten versterken de band en de onderlinge verstandhouding.

Waarom doen we wat we doen?

Noom streeft naar continuïteit in de ruimste zin van het woord: voor haar eigen (familie)bedrijf, haar medewerkers, klanten, leveranciers en financieel. Wij geloven erin dat door het op een transparante, onafhankelijke en vernieuwende manier leveren van kwaliteit duurzame en betrokken relaties ontstaan met onze klanten, medewerkers en andere samenwerkende partijen. Noom heeft geloof en vertrouwen in zichzelf, in alle betrokkenen en in de toekomst!

Missie

Noom is een modern bedrijf dat kwaliteit levert voor een eerlijke prijs. Door transparantie in alles wat we doen en echte betrokkenheid bij onze partners bouwen wij aan duurzame relaties. Noom heeft hiervoor door de jaren heen het fundament reeds gelegd; een goede reputatie die bereikt is door vanuit haar kernwaarden kwalitatief schilder- en onderhoudswerk te leveren. Bovenop dit fundament wil Noom voortdurend vernieuwen en innoveren om aan de steeds sneller veranderende vraag en wensen van haar opdrachtgevers te kunnen blijven voldoen.