Noom

Onze kijk op samenwerken

We zien een regisserende opdrachtgever voor ons, die zich in mindere mate rechtstreeks bemoeit met ons werk en onze expertise: het onderhoud. De opdrachtgever staat op afstand van de onderdelen van het proces die te maken hebben met ‘voorschrijven en controleren’. Als opdrachtgever moet je je ambities formuleren en delen met je co-makers en belanghouders, uitgangspunten en andere input leveren voor het maken van onderhoudsscenario’s, benoemen van de voor jullie belangrijke KPI’s (kwalitatief, energetisch, sociaal, kostentechnisch) én zichtbaar aanwezig zijn en blijven voor de bewoners.

Gezamenlijke KPI’s welke geformuleerd en nagestreefd kunnen worden zijn o.a.:

  • Een efficiënt onderhoudsproces waardoor er op indirecte kosten kan worden bespaard.
  • Kostenreductie op directe kosten, we doen de goede dingen en we doen de dingen goed.
  • Een huurderstevredenheid van minstens 7,5.
  • Spreiding van werkzaamheden over het hele jaar, we kunnen jaarrond werken.
  • Onderlinge samenwerking beoordelen we met minimaal een 8.
  • Veranderen van de vraag ´hoe pakken we het aan?’ naar ‘wat staat er als het klaar is?’

Je moet elkaar blijven uitdagen! Voorwaarde is dat we met elkaar de ambities en doelen delen en regelmatig samen bepalen of en in hoeverre we ze behalen – en wat we daarbij van elkaar kunnen leren. We werken dus zowel project gebonden als project ongebonden samen. Dit delen is een noodzakelijke randvoorwaarde om tot verdere verbetering, efficiency en innovatie te komen.